ΜΠΟΡΔΟΣΑ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ, ΘΗΒΑ (2 MW)


Περιγραφή έργου

Το Φ/Β πάρκο της Μπορδόσας βρίσκεται στην Κεντρική Ελλάδα (Θήβα Βοιωτίας), είναι κατασκευασμένο με φωτοβολταϊκά panels της εταιρείας SOLAR WORLD.