ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Ο Επενδυτικός Όμιλος Interphoton δραστηριοποιείται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξειδικεύεται στην κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση φωτοβολταϊκών και αιολικών έργων, καθώς και στις οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές κατασκευές. Ξεκινήσαμε το επαγγελματικό και επενδυτικό μας ταξίδι το 1976 και μέχρι σήμερα είμαστε περήφανοι για το γεγονός ότι παρέχουμε πρωτοποριακές και υψηλών προδιαγραφών λύσεις και στα δύο πεδία δράσης μας.


ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ
Στόχος μας είναι να πετύχουμε βιώσιμες επενδύσεις στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες που να συνδέονται με την ‘’Πράσινη Ανάπτυξη’’. Η ηλιακή και η αιολική ενέργεια, όπως και άλλες μορφές π.χ. η γεωθερμική ενέργεια και η βιομάζα, αλλά και η αποθήκευση ενέργειας, είτε με τη μορφή μπαταριών ή και του υδρογόνου, σε συνδυασμό με την ηλεκτροκίνηση και την ενεργειακή αποδοτικότητα είναι στον πυρήνα σχεδιασμού των νέων μας έργων και το μέλλον του πλανήτη μας.

ΓΡΑΠΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Οι άνθρωποί μας
Οι άνθρωποι της Interphoton Investment Group αποτελούν τη βάση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας. Μία δυνατή οικογενειακή κουλτούρα που βασίζεται στις αξίες της εταιρείας, τον αλληλοσεβασμό, την εμπιστοσύνη, την επικοινωνία και την ομαδικότητα.
Η επιτυχία της Interphoton Investment Group έρχεται με τη συνδρομή όλων των εργαζομένων, καθώς αυτοί είναι που την οδηγούν στην ανάπτυξη και μεγέθυνσή της. Αναγνωρίζουμε ότι η επιτυχία της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας στηρίζεται κατά κύριο λόγο στις αξίες και στις αρχές τις οποίες εφαρμόζει κάθε εργαζόμενός μας κατά την καθημερινή μας λειτουργία.  Η γνώση, η εμπειρία και ο δυναμισμός των εργαζομένων εγγυώνται την επιτυχημένη πορεία της εταιρίας στο μέλλον.
Είναι μεγάλης σημασίας θέμα για τον Όμιλο οι άνθρωποί μας να είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους, να αισθάνονται υπερήφανοι για τον εαυτό τους, την εταιρεία μας και για τις δραστηριότητές μας. Για να υλοποιούνται όλα αυτά, είναι σημαντικό να τους εξασφαλίζουμε όλα τα απαραίτητα μέσα, σε ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον.
Λειτουργώντας με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους ανθρώπους μας, η εταιρεία αποσκοπεί στην πρόσληψη και διατήρηση καταρτισμένου προσωπικού, το οποίο συμβάλλει στη συνεχή ανάπτυξη της εταιρείας μας. Η εταιρεία παραμένοντας πιστή στο όραμα της ανάπτυξης και της δημιουργίας ευκαιριών πραγματοποίησε συνολικά 4 προσλήψεις από τον Ιανουάριο 2021, με το 50% να είναι άντρες και το 50% γυναίκες. Ο μέσος όρος ηλικίας των ατόμων αυτών είναι 28 ετών. Είναι προτεραιότητά μας και όραμά μας να δημιουργούμε, να εξελίσσουμε και να φροντίζουμε την ομάδα μας.

Οι αξίες μας φέρνουν τα θετικά αποτελέσματα:

 • Βασίζουμε τις εργασιακές μας σχέσεις στον αμοιβαίο σεβασμό και στη δικαιοσύνη
 • Ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας για τα σημαντικά θέματα της εταιρείας
 • Δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να μπορούμε να εκφράσουμε στο εργασιακό μας περιβάλλον τις ιδέες, τις πεποιθήσεις και τις απόψεις μας, ενθαρρύνοντας την ειλικρινή και αμφίδρομη επικοινωνία, για κάθε θέμα που αφορά την εργασία και τη δραστηριότητα της εταιρείας, διατηρώντας την κουλτούρα ανοιχτής επικοινωνίας
 • Αναπτύσσουμε και εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους μας και επενδύουμε στην εκπαίδευση
 • Διατηρούμε πιστά τους κανόνες Υγείας και Ασφάλειας και φροντίζουμε ώστε να διασφαλίζονται άριστες συνθήκες εργασίας


Συνθήκες απασχόλησης
Οι άνθρωποι της Interphoton Investment Group αποτελούν τη δύναμη της εταιρίας. Υποστηρίζονται συστηματικά στην επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη, καθώς φιλοσοφία του Ομίλου είναι ο εργαζόμενος να αντιμετωπίζει το εργασιακό του περιβάλλον σαν μια συνεχή πρόκληση.

 • Εκπαίδευση Υγείας και Ασφάλειας
  Εκπαίδευση σχετικά με την ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο των γραφείων και των αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών.
 • Διασφάλιση Υγείας και Ασφάλειας
  Διασφάλιση άριστων συνθηκών εργασίας
  Ενθάρρυνση πρακτικών που δημιουργούν υγιές εργασιακό περιβάλλον
  Μάσκες προστασίας για τον κορονοϊό
  Αντισηπτικά
  Προληπτικές εξετάσεις
  Χώρος εστίασης
  Χώρος παροχής πρώτων βοηθειών – φαρμακείο
  Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) που κρίνονται απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών στους αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς όπως Κράνος, Παπούτσια, Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων, Γάντια, Ανακλαστικό  γιλέκο
 • Δυνατότητα Εξέλιξης και Κατάρτισης - Ευκαιρίες σταδιοδρομίας
  Η Interphoton Investment Group προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Οι εταιρίες του Ομίλου δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων στην ηλιακή και η αιολική παραγωγή και προμήθεια ενέργειας, στην αποθήκευση ενέργειας με τη μορφή μπαταριών και την αξιοποίηση και ανάπτυξη ακινήτων.

Επιδιώκουμε συστηματικά να αποκτήσουμε μια σειρά επιχειρηματικών πλεονεκτημάτων, όπως την αύξηση της παραγωγικότητας, την ικανοποίηση των εργαζομένων μας, τη συμμετοχή, τη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού μας καθώς και την προσέλκυση νέων και καταρτισμένων ανθρώπων. Η προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων μας και η στήριξη που παρέχουμε για την εξέλιξή τους, είναι καθοριστικής σημασίας για τον τρόπο που λειτουργούμε. Οι διακρίσεις δεν αποτελούν κομμάτι των πρακτικών της εταιρείας και υποστηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες. Διασφαλίζουμε καλές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, σεβόμενοι την ισορροπία μεταξύ του εργασιακού χρόνου και της προσωπικής ζωής των εργαζομένων μας.
Επίσης, εφαρμόζουμε τα κατάλληλα οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση της ακεραιότητας της υποβολής παραπόνων. Η εταιρεία, μέσω των εξουσιοδοτημένων προσώπων σε επίπεδο διοίκησης, διερευνά και αξιολογεί κάθε καταγγελία που λαμβάνει και προχωρά, όπου απαιτείται, σε διορθωτικές ενέργειες εντός της ισχύουσας νομοθεσίας. Τέλος, με διαρκή στόχο την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους, απορρίπτουμε κάθε μορφή κοινωνικού αποκλεισμού, παρέχουμε ίσες ευκαιρίες για επαγγελματική σταδιοδρομία ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, θρησκείας ή εθνικότητας. Δεν αποδεχόμαστε οποιουδήποτε είδους προσβολή της προσωπικότητας (π.χ. ηθική, σεξουαλική ή άλλους είδους παρενόχληση) ή άνιση μεταχείριση λόγω εθνικότητας, φυλετικής προέλευσης, φύλου, οικογενειακής κατάστασης, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων ή φυσικών αδυναμιών όπως, επίσης, δεν χρησιμοποιούμε καμία μορφή καταναγκαστικής ή παιδικής εργασίας. Στηρίζουμε το δικαίωμα στην ελευθερία συνδικαλισμού του προσωπικού μας.

ΓΡΑΠΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Interphoton Investment Group είναι υπεύθυνη για την λειτουργία των έργων και την τήρηση και εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων ώστε οι δραστηριότητες της να μην έχουν σαν αποτέλεσμα την μη αναστρέψιμη επίπτωση ή απώλεια ή υποβάθμιση βιότοπων προστατευόμενων αλλά και μη περιοχών.    
Κατά τη φάση κατασκευής των έργων λαμβάνονται όλα τα μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης (σκόνη, θόρυβος, απόβλητα). Παράλληλα, εφαρμόζονται, στο βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό, οι σχετικές αντιρρυπαντικές τεχνολογίες και βέλτιστες πρακτικές, έτσι ώστε να περιοριστεί το παραγόμενο ρυπαντικό φορτίο, σε όλους τους πιθανούς αποδέκτες, και να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο περιβάλλον και στα οικοσυστήματα. H οποιαδήποτε φθορά δασικής και εν γένει βλάστησης κατά την κατασκευή του έργου περιορίζεται στην απολύτως αναγκαία έκταση και οι επεμβάσεις στο τοπίο στις απολύτως απαραίτητες. Ο χωροταξικός σχεδιασμός εγκατάστασης των έργων γίνεται µε κάθε δυνατή σαφήνεια και λεπτομέρεια ούτως ώστε να µη θίγεται στο ελάχιστο τόσο το ξυλώδες κεφάλαιο όσο και η παραγωγικότητα και η δυναμική των περιοχών. Η υλοτομία ή εκρίζωση δασικών θάμνων και δέντρων και η εφαρμογή των έργων της εταιρείας γίνεται σύμφωνα µε τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και τις υποδείξεις της τοπικής Δασικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων των εδαφών.

Προστασία οικοσυστημάτων και διατήρηση της βιοποικιλότητας
Ενσωματωμένη στη περιβαλλοντική στρατηγική της εταιρείας είναι και η προστασία της βιοποικιλότητας στις περιοχές που αναπτύσσει τις δραστηριότητές της. Η προστασία της βιοποικιλότητας αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της περιβαλλοντικής στρατηγικής της Interphoton Investment Group. Η εταιρεία λαμβάνει μέτρα σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των έργων (αλλά και των τεχνικών µελετών που συνοδεύουν τις αιτήσεις που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες) για τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται.
Η περιβαλλοντική στρατηγική της Interphoton Investment Group περιλαμβάνει προστασία της βιοποικιλότητας με την καταγραφή των ειδών της ορνιθοπανίδας, την κατανομή τους και τον εντοπισμό χώρων τροφοληψίας, την προσαρμογή πράσινης ζώνης περιμετρικά των οικοπέδων με φύτευση των ειδών της εκάστοτε περιοχής, με λήψη μέτρων πυροπροστασίας για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης πυρκαγιάς (λήψη μέτρων αντιπυρικής προστασίας της βλάστησης, που βρίσκεται πλησίον των έργων που θα κατασκευασθούν – τοποθέτηση πυροσβεστικού κρουνού σε θέση που υποδεικνύεται από τις ∆ασικές Υπηρεσίες, για τον εφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς).
Επίσης, λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης και την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και του εδάφους της εγγύς και ευρύτερης περιοχής των έργων.  Σχετικά με την αποψίλωση βλάστησης, είναι περιορισμένη στον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό και αποκλειστικά για τις ανάγκες κατασκευής των έργων ενώ η υλοτόμηση δασικών δένδρων και θάμνων καθώς και η διάθεση των υλικών που προκύπτουν απ’ αυτήν, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και τις υποδείξεις της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.

Διαχείριση αποβλήτων
Τα παραγόμενα επικίνδυνα απόβλητα συλλέγονται και αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία, τα οποία φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του έργου και στη συνέχεια παραδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων απόβλητων, συμβεβλημένες με τα σχετικά εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.
Τα μη επικίνδυνα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αποθηκεύονται προσωρινά, χωριστά σε ειδικούς κάδους, οι οποίοι βρίσκονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο κι επισημασμένο χώρο των έργων ή απομακρύνονται άμεσα με το πέρας των εργασιών συντήρησης/επιδιόρθωσης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των έργων, και παραδίδονται σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής συνεργαζόμενα με τα αρμόδια εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.

Αντισταθμιστικά οφέλη
Προσεγγίζουμε την επιχειρηματικότητα με αίσθημα υπευθυνότητας και διαφάνειας, αναγνωρίζοντας τον αντίκτυπο της δραστηριότητάς μας και υλοποιώντας ένα πλάνο δράσεων που στοχεύει στην οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα της εταιρείας, δίνοντας παράλληλα όμως έμφαση στην κοινωνική συνεισφορά. Προσβλέπουμε σε ανάληψη υψηλού επιπέδου κοινωνικής ευθύνης μέσα από την τήρηση και την προώθηση των ανθρώπινων αξιών αλλά και των κοινωνικών, πνευματικών και πολιτιστικών αξιών. Τέλος, φροντίζουμε ώστε η επιχειρηματική μας δράση να είναι πάντα εναρμονισμένη και με τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας.
Λειτουργώντας, λοιπόν, με βασικό μέλημα την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, υποστηρίζουμε δίκτυα, φορείς και τοπικές κοινωνίες συμμετέχοντας ενεργά και με σεβασμό σε πρωτοβουλίες για την διατήρηση και αποκατάσταση των τοπικών κοινωνιών και των οικοσυστημάτων. Η Interphoton Investment Group σέβεται το φυσικό περιβάλλον και λαμβάνει μέτρα, ακολουθώντας την ισχύουσα νομοθεσία, που αποσκοπούν στη διατήρηση ή την αποκατάσταση των φυσικών βιοτόπων, την αυτοφυή χλωρίδα και την άγρια πανίδα στις περιοχές που δραστηριοποιείται. Παράλληλα, εφαρμόζονται οι σχετικές αντιρρυπαντικές τεχνολογίες και βέλτιστες πρακτικές, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις των δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και στα οικοσυστήματα. Στο πλαίσιο αυτό, 102.901 τ.μ. έχουν αναδασωθεί (συνολικά 10.016 δενδρύλλια: πεύκα, κυπαρίσσια, σχίνος, πουρνάρι και αγριελιά ). Σκοπός της αναδάσωσης είναι η αποκατάσταση του τοπίου για λόγους τόσο προστασίας όσο και αισθητικής διατηρώντας πάντα την ισορροπία στη σχέση περιβάλλον - άνθρωπος.

ΓΡΑΠΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο Όμιλος με σεβασμό στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται, στηρίζει ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Δεσμευόμαστε να συνεργαζόμαστε με τους κοινωνικούς μας εταίρους, ακούμε και λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες τους και επιδιώκουμε να είμαστε αρωγοί όσο περισσότερο μπορούμε. Στόχος μας είναι να προωθούμε και να υποστηρίζουμε δράσεις που στοχεύουν στην ανακούφιση των λιγότερο προνομιούχων κοινωνικών ομάδων και να ενισχύουμε φορείς που έχουν επιδείξει σημαντικό και μακροχρόνιο έργο προς αυτή την κατεύθυνση, σε τοπικό και σε συλλογικό επίπεδο. Για αυτό το λόγο πραγματοποιούμε δωρεές σε φορείς και κοινωνικές ομάδες και υποστηρίζουμε πολλές δράσεις κοινωνικής ωφέλειας. Συνεισφέρουμε σε πρωτοβουλίες που προβάλλουν τις τοπικές κοινωνίες και συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους και στοχεύουμε στη συνεχή αναβάθμιση των σχέσεων μας με αυτές. Η επιτυχία μας και η πολιτική μας βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας. Είναι σημαντικό να κατανοούμε τις κοινωνικές ανάγκες και προσδοκίες έτσι ώστε να προωθούμε και να υποστηρίζουμε δράσεις που ανταποκρίνονται στις βασικές ανησυχίες της κοινωνίας.
Η επιχειρησιακή μας ηθική και κατά κύριο λόγο οι εθελούσιες ηθικές δεσμεύσεις μας, αποτελούν αξίες των Εταιρειών μας και είναι κύριος πυλώνας των δράσεών μας.  Ο συνδυασμός της επιχειρησιακής ανάπτυξης με υπεύθυνο και ηθικό τρόπο προς την κοινωνία και τις επόμενες γενιές οδηγεί σε ένα διαφανές πλαίσιο λειτουργίας στηρίζοντας και αναπτύσσοντας την τοπική κοινωνία. Υπό αυτό το πρίσμα η Interphoton Investment Group έχει προβεί σε υποστηρικτικές ενέργειες στις περιοχές που δραστηριοποιείται βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και τοπίου. Συγκεκριμένα, έργα συντήρησης, επισκευής, ύδρευσης και οικονομικής ενίσχυσης έχουν λάβει χώρα με σκοπό την στήριξη και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών που δραστηριοποιείται η εταιρεία μας. Ενισχύουμε ουσιαστικά τις δομές των τοπικών κοινωνιών και συμβάλουμε στη δημιουργία τοπικών αλυσίδων αξίας δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης για προσωπικό προερχόμενο από τις περιοχές δραστηριοποίησής μας, ενώ ταυτόχρονα επιλέγουμε τοπικούς προμηθευτές για την κάλυψη των αναγκών μας. Προσφέρουμε οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη σε κοινωφελή και εκπαιδευτικά ιδρύματα της τοπικής κοινωνίας, καθώς και στην τοπική αυτοδιοίκηση.


Δωρεά στα Λεύκτρα, Δήμου Θηβαίων: Η Interphoton Investment Group προέβη σε συντήρηση και επισκευή παραδοσιακής βρύσης – πλατείας στην Κοινότητα Λεύκτρων (παγκάκια, φωτισμός, βάψιμο, καθαρισμός), στην επισκευή/μόνωση δεξαμενής ύδρευσης με ειδικό πιστοποιημένο μονωτικό υλικό για πόσιμο νερό, προμήθεια πετρελαίου σε σχολείο, εκκλησία και μοναστήρι Λεύκτρων όπως επίσης και διάφορες χορηγίες σε αθλητικούς ομίλους, πολιτιστικούς συλλόγους και οικονομικές ενισχύσεις σε λιγότερο προνομιούχες οικογένειες.


Δωρεά στο Καπαρέλλι, Δήμου Θηβαίων: Η Interphoton Investment Group προχώρησε σε εκσκαφή χαντακιού για την τοποθέτηση αγωγού της ΔΕΥΑΘ από Καπαρέλλι προς Καλαμάκι, διαπλάτυνση του δρόμου από Καπαρέλλι προς Άγιο Βασίλειο, κατασκευή του παραλιακού δρόμου στον Άγιο Βασίλειο όπως επίσης διάφορες χορηγίες σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και σε σχολεία και υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Δωρεά ποσού για την κάλυψη αναγκών που αφορά το στρατιωτικό φυλάκιο της ακριτικής νήσου Ρω και συμβάλλει στην υποστήριξη των αναγκών των κατοίκων των ακριτικών νησιών και στην βελτίωση των συνθηκών ζωής.