ΤΡΕΠΕΖΑ ΙΙ, ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ, ΘΗΒΑ (1 MW)


Περιγραφή έργου

Το δεύτερο Φ/Β πάρκο στην περιοχή της Τρεπέζας βρίσκεται στη Θήβα Βοιωτίας, αποδίδει 1MW, και είναι εξοπλισμένο με φωτοβολταϊκά panels της εταιρείας SOLAR WORLD.